//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/07/45elf-lp.png

Gelle en loestere

Vuur nog ginne euro d'r vastelaovessjlager Baeter sjeef derin... op diene iPod, tablet of tillefoon.
» Baeter sjeef derin... (4:29)
Landgraafsjlager 2016 versie

itunes

//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/04/geld-lieene-kos-geld.png

Winnaar van ut

OLCK 2016

d'r

Landgraafsjlager 2016-2017

en

finalist PLK 2017

Ummer utzelfde leedje

Zet häöm op dieng sjpieëllies en geneet volop van Baeter sjeef derin.... Noe gans gemekkelik en vuur nieks euveral te beloestere.

//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/04/spotify-iphone.png

spotify

spotify

spotify

Haste d'r offesjele meziekklip al gezieë?

Binnekot òch te zieë op

flixnet

advertensie

45elf

45èlf: tradisjeneel vernuujend

Wat vastelaovend betruf had Landgraaf ing rieke meziekhistorie. Sjtuk vuur sjtuk prima nummers, mar de meeste leedjes zind jammer genog noeëts väöl wieër gekaome wie de dörpsgrenze. Missjien kunt dao binnekot verendering in. D’r Landgraafse zanger van de nuije vastelaovesact 45èlf traent in ut komend vastelaovessezoen onregelmaotig op mit zienne ieëjste, zelfgesjrieëve sjlager ‘Beater sjeef derin…’ (…dan rech d’r naever). Ee ludiek leedje mit ing moraal in tradisjenele vastelaovessjtijl.
45èlf Haolde zieng teksinspirasie euverigens oet ut ondeugende van Nico Ploum, ut sjunne van Wiel Knipa en ut verhalende van Carboon.
D’r op ut ieëjste gezich bezòngere naam van de nuij act is einfach te verklaore: 45 is ut netnummer van ut groeëtste deel van de Parksjtad, waor Landgraaf deel van oetmak. Elf is zonger twiefel ùt vastelaovesgetal. Daobeij is de kombinasie van de veer siefers ee knipoog nao ut bekinde 4711, Echt Kölnisch Wasser. En wao kunt oorsjprònkelik de vastelaovend wie vuur die heij in het zuide kinne vandaan? Genauw!

45elf flesj

Ee nuj geluid in d'r ether

Wilste ing kieër get angesch huure? Vraog Baeter sjeef derin… als verzoekplaetje aa op L1-radio.

PLK

L1-radio in Noord- en Midden-Limburg op FM 100.3.
In Zuid-Limburg op FM 95.3
//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/07/radio-45elf.png

Zing mit

Disse teks is handig vuur ut mitzinge.
En vuur alle bezeukers van boete de provinsie:
de lètterlikke vertaling in ut hoeëg Hollesj.

» Laan de originele leedjesteks noa onge
» Gank nao de Ingelsje versie

Baeter sjeef derin...

Nit mieë wie inne kroekesjtop, nit ech ee sjportfiguur.
Ee bee te kot, twieë linker veut, min twelf in ut montuur.
Al dertig joar rechsboete. Nog noeëts d’r bal gehad.
’ne Sjeële klotskop op ut veld. De club die waor häöm zat.
Mar nao ing euvertreding, had hae zieng kans gepak.
Vanaaf de ellufmeter, zieng ieëjste gool gemak.

[refrein]
Baeter sjeef derin dan rech d’r naever. Mit get prove geet ut good.
Baeter sjeef derin dan rech d’r naever. Kom verlees noe nit d’r mood.
Baeter sjeef derin dan rech d’r naever. Han gedöld en num de tied.
Mit kleine sjtepkes kunste wieër. Ut geet al väöl… baeter wie de ieëjste kieër.

Hae wirkde beij de GeeGeeDee als medisch assistent.
Nog nit zoeë väöl ervaring. Nog nit zoeë väöl gewend.
Hae maog een kieër probere en sjtikt op good geluk.
Dus efkes tendjes op elkaar en flink noa vuur gebuk.
De bòks hauf op de kneije. Mit toegeknepe bats.
Hat hae mit pieng en meujte, een sjpuit derin geflats.

[refrein]

Dae daag dae zou goa komme. Die nach zoeë lang verwach.
Zie maedje woad zie vruijke en in de huwelijksnach:
Mit hange en mit wurge en zjweet op zie gezich...
löpt hae gesjpanne ronk ut bed en deet als man zieng plich.
Gemorks tussje de lakes en sjtonde geprobeerd.
Bekans mit dat gehoddel, zieng vrouw versjangeleerd.

[refrein]

[brök]
Huur op mit dat gekloemel. Sjeij oet mit dat gevring.
Noe blief dich kònsentrere; dan geet ut van alling.

[refrein]
Ut is egaal wie lang me hèlt. Ut resultaat dat is alling wat telt.

Beter scheef erin...

Niet meer dan een ukkepuk, niet echt een sportfiguur.
Een been te kort, twee linker voeten, min twaalf in het montuur.
Al dertig jaar rechtsbuiten. Nog nooit de bal gehad.
Een schele malloot op het veld. De club die was hem zat.
Maar na een overtreding, heeft hij zijn kans gepakt.
Vanaf de elfmeter, z’n eerste goal gemaakt.

[refrein]
Beter scheef erin dan recht ernaast. Met wat oefening gaat het goed.
Beter scheef erin dan recht ernaast. Kom verlies nu niet de moed.
Beter scheef erin dan recht ernaast. Heb geduld en neem de tijd.
Met keine stapjes kom je verder. Het gaat al veel… beter dan de eerste keer.

Hij werkte bij de GGD als medisch assistent.
Nog niet zo veel ervaring. Nog niet zo veel gewend.
Hij mocht een keer proberen en steekt op goed geluk.
Dus even tandjes op elkaar en flink naar voren gebukt.
De broek half op de knieën. Met toegeknepen bibs.
Heeft hij met pijn en moeite, een spuit erin gejast.

[refrein]

Die dag die zou gaan komen. Die nacht zo lang verwacht.
Zijn meisje werd zijn vrouwtje en in de huwelijksnacht:
Met hangen en met wurgen en zweet op zijn gezicht...
loopt hij gespannen rond het bed en doet als man zijn plicht.
Geklungel tussen de lakens en uren geprobeerd.
Met dat geknoei bijna z’n vrouw verprutst.

[refrein]

[brug]
Houd op met dat aanmodderen. Stop met dat gewring.
Blijf je concentreren; dan gaat het als vanzelf.

[refrein]
Het maakt niet uit hoe lang men probeert. Het resultaat is alleen wat telt.

Ierlik zalle vuur alles deele

Vingste ut de muejte weeëd? Deel ut en volg 45èlf op waeg nao de vastelaovend 2017.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/10/kieesjevla-mit-mets.png

Baeter sjeef derin...
twelve points...
douze points.

//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/03/Eurovision-2017.png
Vuur kinne ut op z'n mins probere!
//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/03/sjeef-derin-model.png

Och ee origineel Baeter sjeef derin... sjirt?

Noe in 14 versjillende kluure. Leuk vuur de vastelaovend, mar och vuur op ut sjtrand of i gebed. Gank nao de SjeefDerinSjop vuur noch mieë leuke 45èlf-sjirts. Besjtelle geet gans gemekkelik.
besjtel noe

* Sjpesiale vastelaovesactie: Beij aansjaf van ing bedrukte vuurzie, noe de binnezie vuur nieks.

Partiture

Du bis lid van ing harmenie, ing fanfare of ee simfonie orkes? Du wils ut leedje zelf sjpieële? Laan dich dan de Baeter sjeef derin...-noeëte noa onge.

Knippe en plekke

Bren dich ut leedje op ing ceedee en sjoester dich ing ceedeehoes in ee.
1. Klik op ut plaetje en laan d'r kraom nao onge (27 Mb).
2. Pak dich ing sjier en knip ut hoesje oet.
3. Sjuuf ut in ee ceedeedeuëske.
//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/10/knutselhoes-baeter-sjeef-derin.png

Waed diene lach druppelsgewies ongerdrukt?

Moste och zoeë lache um de teks van ut leedje, maar hilste ut nit druuëg? Num ut zieëkere vuur ut onzieëkere: tied vuur inne döbbele baom. Mar pas op! Lek um nit sjeef derin.

advertentsie

advertentsie

//www.sjeefderin.nl/wp-content/uploads/2016/02/kerstboom.png

Krismes zal noeëts mieë ut zelfde zieë

Besjtel nu alvas de Baeter sjeef derin... krismessjpesjal. Ing romantiesje langsjpieëlplaat op 78 toere. Sjun vuur onger d’r krisboom.
Dat makt get los!

The succes story continues.

Baeter Sjeef Derin... The Musical

A new upcoming Broadway show and in theaters near you.

Better crooked in
Not more than a toddler, not really a sports figure.
A leg too short, two left feet, minus twelve in his spectacle frame.
A right-winger for more than thirty years. Never had the ball.
A squint-eyed softy on the field. The club was fet up with him.
But after a foul, he has taken his chance.
With a penalty, he made his first goal.

[refrain]
Better crooked in then right beside it. With a little practice, it goes well.
Better crooked in then right beside it. Do not lose courage please.
Better crooked in then right beside it. Be patient and take your time.
With small steps you will progress. It's going much... better than the first time already.

He worked at the Public Health Service as a medical assistant.
Yet not much experience. Yet not used to it.
He give it a try with a happy-go-lucky stab.
So clench your teeth for a little while and bend forward brave.
The pants half on the knees. With pinched buttocks.
Painfully he pushed a syringe in it.

[refrain]

That day which would come. The night as long as expected.
His girlfriend became his wife and at the wedding night:
With hanging and strangling and sweat on his face...
tensed he walks around the bed and does his duty as a man.
Messing around under the sheets and trying for hours.
With all this fumbling, he has nearly smudged his wife.

[refrain]

[bridge]
Stop messing up. Stop wrenching.
Stay focused; then it comes naturally.

[refrain]
It doesn't matter how long you try. Only the result is what counts.

boeking

Informatie en boekinge

Vuur vief minute sjpass en plezeer kunt 45èlf natuurlik geer.
Boek gemekkelik en sjnel via:

boeking@sjeefderin.nl

Ingesjik vuur:

LVK

PLK

PLK